Staff Members

Smith, Jennifer

Smith, Jennifer

PARAPROFESSIONAL
(Reeves-Hinger Elementary)

Smith, Kody

Smith, Kody

TEACHER
(Canyon High School)

Smith, Laura

Smith, Laura

TEACHER
(Canyon High School)

Smith, Robin

Smith, Robin

TEACHER
(Randall High School)

Smithson, Shawna

Smithson, Shawna

PARAPROFESSIONAL
(Arden Road Elementary)

Snead, Samantha

Snead, Samantha

TEACHER
(Arden Road Elementary)

Snell, Dawnette

Snell, Dawnette

TEACHER
(Canyon Intermediate)

Snelson, April

Snelson, April

TEACHER
(Crestview Elementary)

Snow, Stacianne

Snow, Stacianne

TEACHER
(Arden Road Elementary)

Solomon, Julie

Solomon, Julie

TEACHER
(Canyon Intermediate & Canyon JH)

Sommerfeld, Debbie

Sommerfeld, Debbie

NURSE LVN
(Arden Road Elementary)

Southerland, Marantha

Southerland, Marantha

TEACHER
(Canyon Intermediate)

Southward, Stephany

Southward, Stephany

TEACHER
(Lakeview Elementary)

Sparks, Carrah

Sparks, Carrah

REGISTRAR
(Canyon High School)

Sparks, Taylor

Sparks, Taylor

TEACHER
(Canyon High School)

Spears, Matt

Spears, Matt

TEACHER
(Canyon Junior High)

Spillers, Maci

Spillers, Maci

TEACHER
(Hillside Elementary)

Spurlin, Lynn

Spurlin, Lynn

TEACHER
(Gene Howe Elementary)

Stabel, Damon

Stabel, Damon

PARAPROFESSIONAL
(Randall High School)

Stacey, Horace

Stacey, Horace

PARAPROFESSIONAL
(Canyon High School)

Stafford, Lee

Stafford, Lee

TEACHER
(Canyon High School)

Stanglin, Carrie-Anne

Stanglin, Carrie-Anne

TEACHER
(Canyon High School)

Stapp, Brittany

Stapp, Brittany

TEACHER
(Westover Park Junior High)

Stary, Jodi

Stary, Jodi

TEACHER
(Arden Road Elementary)

Steger, Mckelvey

Steger, Mckelvey

TEACHER
(Randall High School)

Stence, Lizzie

Stence, Lizzie

NURSE LVN
(Canyon Intermediate)

Stevens, Mallory

Stevens, Mallory

TEACHER
(Lakeview Elementary)

Stevenson, Nicole

Stevenson, Nicole

TEACHER
(City View Elementary)

Stewart, Cindy

Stewart, Cindy

CAFETERIA MANAGER
(Crestview Elementary)

Stewart, Katy

Stewart, Katy

TEACHER
(Greenways Intermediate)

Stewart, Shannon

Stewart, Shannon

TEACHER
(Canyon Intermediate)

Stewart, Stephanie

Stewart, Stephanie

TEACHER
(Greenways Intermediate)

Stockton, Shannan

Stockton, Shannan

TEACHER
(Greenways Intermediate)

Stoker, Leslie

Stoker, Leslie

TEACHER
(Reeves-Hinger Elementary)

Stone, Becky

Stone, Becky

PARAPROFESSIONAL
(Sundown Lane Elementary)

Stone, Gidget

Stone, Gidget

PARAPROFESSIONAL
(Randall High School)

Stone, Sara

Stone, Sara

TEACHER
(Hillside Elementary)

Storer, Leslie

Storer, Leslie

TEACHER
(Canyon Junior High)

Stormer, Susan

Stormer, Susan

TEACHER
(Greenways Intermediate)

Strickland, Amy

Strickland, Amy

TEACHER
(Greenways Intermediate)

Strickland, Josh

Strickland, Josh

TEACHER
(Canyon Junior High)

Swenn, Shane

Swenn, Shane

TEACHER
(Randall High School)

Switzer, Jesse

Switzer, Jesse

TEACHER
(Randall High School)

Tabor-Mills, Tina

Tabor-Mills, Tina

PARAPROFESSIONAL
(Randall High School)

Talley, Jeremy

Talley, Jeremy

TEACHER
(Canyon Junior High)

Taylor, Jo Beth

Taylor, Jo Beth

NURSE RN
(Canyon Junior High)

Taylor, Marlene

Taylor, Marlene

TEACHER
(Canyon Junior High & Canyon High School)

Taylor, Megan

Taylor, Megan

TEACHER
(Crestview Elementary)

Taylor, Michele

Taylor, Michele

TEACHER
(Greenways Intermediate)

Taylor, Robin

Taylor, Robin

NURSE LVN
(Westover Park Junior High)

Teetor Kuker, Tara

Teetor Kuker, Tara

TEACHER
(Hillside Elementary)

Tenorio, Maria

Tenorio, Maria

PARAPROFESSIONAL
(Gene Howe Elementary)

Thomas, Kristin

Thomas, Kristin

TEACHER
(Westover Park Junior High)

Thomas, Rose

Thomas, Rose

PARAPROFESSIONAL
(Reeves-Hinger Elementary)

Thomas, Tara

Thomas, Tara

TEACHER
(City View Elementary)

Thompson, Darcee

Thompson, Darcee

TEACHER
(Hillside Elementary)

Thrasher, Steven

Thrasher, Steven

TEACHER
(Canyon High School)

Thurber, Stacy

Thurber, Stacy

PARAPROFESSIONAL
(Randall High School)

Thurman, Sheri

Thurman, Sheri

TEACHER
(Gene Howe Elementary)

Tiffany, Bailey

Tiffany, Bailey

TEACHER
(Reeves-Hinger Elementary)

Tindell, Wendy

Tindell, Wendy

TEACHER
(Youth Center of the High Plains)

Tipton, Lanea

Tipton, Lanea

TEACHER
(Westover Park Junior High)

Torres, Ashley

Torres, Ashley

PARAPROFESSIONAL
(Westover Park Jr. High)

Torres, Kristy

Torres, Kristy

TEACHER
(Randall High School)

Torres, Maria

Torres, Maria

TEACHER
(Greenways Intermediate)

Trammell, Whitney

Trammell, Whitney

TEACHER
(Lakeview Elementary)

Trask, Lisa

Trask, Lisa

TEACHER
(Canyon Intermediate)

Trejo, Ernest

Trejo, Ernest

TEACHER
(Canyon Junior High & Canyon High School)

Trela, Victoria

Trela, Victoria

TEACHER
(Midway Alternative High)

Trezise, Debra

Trezise, Debra

PARAPROFESSIONAL
(Westover Park Jr. High)

Troyer, Bill

Troyer, Bill

TEACHER
(Canyon High School)

Tucker, Kris

Tucker, Kris

TEACHER
(Canyon High School)

Tucker, Paige

Tucker, Paige

TEACHER
(Canyon High School)

Tull, Ginger

Tull, Ginger

TEACHER
(Arden Road Elementary)

Tyler, Rachel

Tyler, Rachel

NURSE LVN
(Sundown Lane Elementary)

Unger, Cassi

Unger, Cassi

TEACHER
(Randall High School)

Urbanczyk, Dwain

Urbanczyk, Dwain

CUSTODIAN
(Gene Howe Elementary)

Usnick, Samantha

Usnick, Samantha

TEACHER
(Randall High School)

Valenzuela, Jennifer

Valenzuela, Jennifer

TEACHER
(Crestview Elementary)

Van Meter, Kenna

Van Meter, Kenna

TEACHER
(Randall High School)

Varela, Martha

Varela, Martha

CUSTODIAN
(Canyon High School)

Venhaus, Jaymie

Venhaus, Jaymie

TEACHER
(Lakeview Elementary)

Verdine, David

Verdine, David

CUSTODIAN
(Lakeview Elementary)

Vessel, Amberlee

Vessel, Amberlee

TEACHER
(Randall High School)

Viermann, Jeremy

Viermann, Jeremy

TEACHER
(Canyon Junior High)

Villasmil, Glendis

Villasmil, Glendis

ACCOUNTING CLERK

Vines, Teresa

Vines, Teresa

TEACHER
(Greenways Intermediate)

Wade, Kristen

Wade, Kristen

TEACHER
(Reeves-Hinger Elementary)

Wade, Megan

Wade, Megan

TEACHER
(Lakeview Elementary)

Wager, Karlee

Wager, Karlee

TEACHER
(City View Elementary)

Waldrip, Landry

Waldrip, Landry

TEACHER
(CJH Boy's Athletic Coordinator)

Walker, Nicole

Walker, Nicole

PARAPROFESSIONAL
(Westover Park Jr. High)

Wall, Cakki

Wall, Cakki

PARAPROFESSIONAL
(Sundown Lane Elementary)

Wallace, Nanette

Wallace, Nanette

TEACHER
(Youth Center of the High Plains)